Tuesday, 12 July 2011

Gənc Siyasi Məhbusların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin e-mail kampaniyası

Gənc Siyasi Məhbusların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi e-mail kampaniyasına başlayır. Kampaniyanın məqsədi beynəlxalq təşkilatları siyasi həbslərlə bağlı məlumatlandırmaq və onların diqqətində saxlamağa nail olmaqdır. 

Məlumatlar ilk növbədə Avropa parlamentinin  Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərinə göndərililəcək. 

Siz də kampaniyaya dəstək verin və iştirakçı olun. Aşağıdakı mətnləri müvafiq olaraq Avropa parlamentinin  Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərinə göndərin. Siz yalnız mətni və e-mailləri öz e-mailinizə copy-paste edib göndərin. 

Diqqət! AP-a və AŞPA-ya göndəriən mətnlər fərqlidir deyə dəyişik salmayın. 

Başlıqların (subject) eyni olması vacibdir!
Subject: Support the cause of young political prisoners of Azerbaijan


  
Avropa parlamentinin üzvlərinə bu mətni:
Dear sir/madam,

I, the youth activist from Azerbaijan ____________(adinizi yazin) call on you as a Member of the European Parliament to support the cause for release of arrested youth activists in Azerbaijan.
Currently Jabbar Savalanli (fake drug possession charges) and Bakhtiyar Hajiyev (alleged evasion of military service) are in prison being sentenced to 2 years and half; 2 years respectively. Along with them Tural Abbasli, Ahad Mammadli, Elnur Israfilov, Elnur Majidli, Rufat Hajibeyli, Ulvi Guliye,v who were arrested as a consequence of 2 April demonstration of the opposition, are currently kept in remand expecting unlawful decision to take place. 

We call on you to take the case of Azerbaijani young political prisoners into account, raise it in the European parliament and by this put some pressure on the Azerbaijani government to release the unlawfully arrested youth activists. Your support to our cause might be vital, since the Azerbaijani authorities often turn a blind eye to domestic public outcry and only consider the pressure from abroad. Thus, Your support as a representative of one of the most respected international institutions will be huge for our cause.

Hoping for your support,
_________adiniz
_________Vezifeniz


_________________________________________________________________Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvlərinə isə bu mətni 


Dear sir/madam,

I, the youth activist from Azerbaijan _______(adiniz) call on you as a Member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe to support the cause for release of arrested youth activists in Azerbaijan.
Currently Jabbar Savalanli (fake drug possession charges) and Bakhtiyar Hajiyev (alleged evasion of military service) are in prison being sentenced to 2 years and half; 2 years respectively. Along with them Tural Abbasli, Ahad Mammadli, Elnur Israfilov, Elnur Majidli, Rufat Hajibeyli, Ulvi Guliyev, who were arrested as a consequence of 2 April demonstration of the opposition, are currently kept in remand expecting unlawful decision to take place. 

We call on you to take the case of Azerbaijani young political prisoners into account, raise it in the PACE and your national parliaments and by this put some pressure on the Azerbaijani government to adhere to its accession obligations concerned with democracy and human rights and release the unlawfully arrested youth activists. Your support to our cause might be vital, since the Azerbaijani authorities often turn a blind eye to domestic public outcry and only consider the pressure from abroad. Thus, Your support as a representative of one of the most respected international institutions will be huge for our cause.

Hoping for your support,
_______(adiniz)
_______(vezifeniz)_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Avropa parlamentinin üzvlərinin e-mail-ləri

adam.bielan@europarl.europa.eu
adam.gierek@europarl.europa.eu
adam.kosa@europarl.europa.eu
adinaioana.valean@europarl.europa.eu
adrian.severin@europarl.europa.eu
agnes.hankiss@europarl.europa.eu
agnes.lebrun@europarl.europa.eu
agustin.diazdemera@europarl.europa.eu
alain.cadec@europarl.europa.eu
alajos.meszaros@europarl.europa.eu
albert.dess@europarl.europa.eu
aldo.patriciello@europarl.europa.eu
alejandro.cercas@europarl.europa.eu
alejo.vidal-quadras@europarl.europa.eu
alexander.alvaro@europarl.europa.eu
alexander.mirsky@europarl.europa.eu
alexandergraf.lambsdorff@europarl.europa.eu
alexandra.thein@europarl.europa.eu
alf.svensson@europarl.europa.eu
alfredo.antoniozzi@europarl.europa.eu
alfredo.pallone@europarl.europa.eu
alfreds.rubiks@europarl.europa.eu
algirdas.saudargas@europarl.europa.eu
alojz.peterle@europarl.europa.eu
alyn.smith@europarl.europa.eu
amalia.sartori@europarl.europa.eu
anamaria.gomes@europarl.europa.eu
andras.gyurk@europarl.europa.eu
andrea.ceskova@europarl.europa.eu
andrea.cozzolino@europarl.europa.eu
andreas.molzer@europarl.europa.eu
andreas.schwab@europarl.europa.eu
andres.perellorodriguez@europarl.europa.eu
andrew.brons@europarl.europa.eu
andrew.duff@europarl.europa.eu
andrey.kovatchev@europarl.europa.eu
andrzej.grzyb@europarl.europa.eu
angelika.niebler@europarl.europa.eu
angelika.werthmann@europarl.europa.eu
anja.weisgerber@europarl.europa.eu
anna.hedh@europarl.europa.eu
anna.ibrisagic@europarl.europa.eu
anna.rosbach@europarl.europa.eu
anna.zaborska@europarl.europa.eu
annamaria.corazzabildt@europarl.europa.eu
anne.delvaux@europarl.europa.eu
annee.jensen@europarl.europa.eu
anneli.jaatteenmaki@europarl.europa.eu
annemie.neyts-uyttebroeck@europarl.europa.eu
anni.podimata@europarl.europa.eu
antigoni.papadopoulou@europarl.europa.eu
antolin.sanchezpresedo@europarl.europa.eu
antonello.antinoro@europarl.europa.eu
antonio.campos@europarl.europa.eu
antonio.cancian@europarl.europa.eu
antonio.lopezisturiz@europarl.europa.eu
antonio.masiphidalgo@europarl.europa.eu
antonyia.parvanova@europarl.europa.eu
arlene.mccarthy@europarl.europa.eu
arnaud.danjean@europarl.europa.eu
artur.zasada@europarl.europa.eu
asa.westlund@europarl.europa.eu
ashley.fox@europarl.europa.eu
astrid.lulling@europarl.europa.eu
axel.voss@europarl.europa.eu
bairbre.debrun@europarl.europa.eu
barbara.lochbihler@europarl.europa.eu
barbara.matera@europarl.europa.eu
barbara.weiler@europarl.europa.eu 
barry.madlener@europarl.europa.eu
bart.staes@europarl.europa.eu
bas.eickhout@europarl.europa.eu
bastiaan.belder@europarl.europa.eu
bela.glattfelder@europarl.europa.eu
bela.kovacs@europarl.europa.eu
bendt.bendtsen@europarl.europa.eu
bernd.lange@europarl.europa.eu
bernhard.rapkay@europarl.europa.eu
bill.newtondunn@europarl.europa.eu
birgit.schnieber-jastram@europarl.europa.eu
birgit.sippel@europarl.europa.eu
bogdan.marcinkiewicz@europarl.europa.eu
boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu
boguslaw.sonik@europarl.europa.eu
boris.zala@europarl.europa.eu 
brian.crowley@europarl.europa.eu
brian.simpson@europarl.europa.eu
britta.reimers@europarl.europa.eu
britta.thomsen@europarl.europa.eu
bruno.gollnisch@europarl.europa.eu
burkhard.balz@europarl.europa.eu
carl.haglund@europarl.europa.eu
carl.schlyter@europarl.europa.eu
carlo.casini@europarl.europa.eu
carlo.fidanza@europarl.europa.eu
carlos.coelho@europarl.europa.eu
carlos.iturgaizangulo@europarl.europa.eu
carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu
carmen.romerolopez@europarl.europa.eu
catalin-sorin.ivan@europarl.europa.eu
catherine.bearder@europarl.europa.eu
catherine.greze@europarl.europa.eu
catherine.stihler@europarl.europa.eu
catherine.trautmann@europarl.europa.eu
cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu
charalampos.angourakis@europarl.europa.eu
charles.goerens@europarl.europa.eu
charles.tannock@europarl.europa.eu
chris@chrisdaviesmep.org.uk
christel.schaldemose@europarl.europa.eu
christian.ehler@europarl.europa.eu
christian.engstroem@europarl.europa.eu
christine.deveyrac@europarl.europa.eu
christofer.fjellner@europarl.europa.eu
chrysoula.paliadeli@europarl.europa.eu
claude.moraes@europarl.europa.eu
claude.turmes@europarl.europa.eu
claudio.morganti@europarl.europa.eu
claudiuciprian.tanasescu@europarl.europa.eu
clemente.mastella@europarl.europa.eu
constance.legrip@europarl.europa.eu
corien.wortmann@europarl.europa.eu
corina.cretu@europarl.europa.eu
corinne.lepage@europarl.europa.eu
cornelia.ernst@europarl.europa.eu
crescenzio.rivellini@europarl.europa.eu
cristiana.muscardini@europarl.europa.eu
cristiandan.preda@europarl.europa.eu
cristiansilviu.busoi@europarl.europa.eu
cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu
csaba.ory@europarl.europa.eu
csaba.sogor@europarl.europa.eu
csaba.tabajdi@europarl.europa.eu
csanad.szegedi@europarl.europa.eu
czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
dacianaoctavia.sarbu@europarl.europa.eu
dagmar.roth-behrendt@europarl.europa.eu
damien.abad@europarl.europa.eu
dan.jorgensen@europarl.europa.eu
daniel.caspary@europarl.europa.eu
daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu
daniel.hannan@europarl.europa.eu
daniel.vanderstoep@europarl.europa.eu
danuta.huebner@europarl.europa.eu
danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu
david.campbellbannerman@europarl.europa.eu
david.casa@europarl.europa.eu
david.martin@europarl.europa.eu
david.sassoli@europarl.europa.eu
debora.serracchiani@europarl.europa.eu
dennis.dejong@europarl.europa.eu
derek.vaughan@europarl.europa.eu
derekroland.clark@europarl.europa.eu
derkjan.eppink@europarl.europa.eu
diana.wallis@europarl.europa.eu
diane.dodds@europarl.europa.eu
dieter-lebrecht.koch@europarl.europa.eu
dimitar.stoyanov@europarl.europa.eu
diogo.feio@europarl.europa.eu
dirk.sterckx@europarl.europa.eu
dominique.baudis@europarl.europa.eu
dominique.riquet@europarl.europa.eu
dominique.vlasto@europarl.europa.eu
doris.pack@europarl.europa.eu
edit.bauer@europarl.europa.eu
edit.herczog@europarl.europa.eu
edite.estrela@europarl.europa.eu
eduard.kukan@europarl.europa.eu
edvard.kozusnik@europarl.europa.eu
edward.mcmillan-scott@europarl.europa.eu
edward.scicluna@europarl.europa.eu
eider.gardiazabalrubial@europarl.europa.eu
eija-riitta.korhola@europarl.europa.eu
elena.basescu@europarl.europa.eu
eleni.theocharous@europarl.europa.eu
elie.hoarau@europarl.europa.eu
elisa.ferreira@europarl.europa.eu
elisabeth.jeggle@europarl.europa.eu
elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu
elisabeth.morinchartier@europarl.europa.eu
elisabeth.schroedter@europarl.europa.eu
elisabetta.gardini@europarl.europa.eu
elizabeth.lynne@europarl.europa.eu
elmar.brok@europarl.europa.eu
elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu
emilie.turunen@europarl.europa.eu
emilio.menendezdelvalle@europarl.europa.eu
emilstefanov.stoyanov@europarl.europa.eu
emine.bozkurt@europarl.europa.eu
emma.mcclarkin@europarl.europa.eu
enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu
erminia.mazzoni@europarl.europa.eu
estelle.grelier@europarl.europa.eu
esther.delange@europarl.europa.eu
esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu
europa@constanze-krehl.eu
eva.joly@europarl.europa.eu
eva.lichtenberger@europarl.europa.eu
eva-britt.svensson@europarl.europa.eu
evelyn.regner@europarl.europa.eu
evelyne.gebhardt@europarl.europa.eu
evgeni.kirilov@europarl.europa.eu
evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu
filip.kaczmarek@europarl.europa.eu
filizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu
fiona.hall@europarl.europa.eu
fiorello.provera@europarl.europa.eu
francesca.balzani@europarl.europa.eu
francesco.deangelis@europarl.europa.eu
francescoenrico.speroni@europarl.europa.eu
francisco.millanmon@europarl.europa.eu
francisco.sosawagner@europarl.europa.eu
francois.alfonsi@europarl.europa.eu
francoise.castex@europarl.europa.eu
francoise.grossetete@europarl.europa.eu
frank.engel@europarl.europa.eu
frank.vanhecke@europarl.europa.eu
franz.obermayr@europarl.europa.eu
franziska.brantner@europarl.europa.eu
franziska.keller@europarl.europa.eu
frederic.daerden@europarl.europa.eu
frederique.ries@europarl.europa.eu
frieda.brepoels@europarl.europa.eu
gabriel.mato@europarl.europa.eu
gabriele.albertini@europarl.europa.eu
gabriele.zimmer@europarl.europa.eu
gaston.franco@europarl.europa.eu
gay.mitchell@europarl.europa.eu
geoffrey.vanorden@europarl.europa.eu
george.becali@europarl.europa.eu
george.lyon@europarl.europa.eu
georges.bach@europarl.europa.eu
georgesabin.cutas@europarl.europa.eu
georgios.koumoutsakos@europarl.europa.eu
georgios.papanikolaou@europarl.europa.eu
georgios.papastamkos@europarl.europa.eu
georgios.stavrakakis@europarl.europa.eu
georgios.toussas@europarl.europa.eu
gerald.haefner@europarl.europa.eu
gerard.batten@europarl.europa.eu
gerben-jan.gerbrandy@europarl.europa.eu
gesine.meissner@europarl.europa.eu
giancarlo.scotta@europarl.europa.eu
gianluca.susta@europarl.europa.eu
gianni.pittella@europarl.europa.eu
gianni.vattimo@europarl.europa.eu
giles.chichester@europarl.europa.eu
gilles.pargneaux@europarl.europa.eu
giommaria.uggias@europarl.europa.eu
giovanni.collino@europarl.europa.eu
giovanni.lavia@europarl.europa.eu
glenis.willmott@europarl.europa.eu
godelieve.quisthoudt-rowohl@europarl.europa.eu
godfrey.bloom@europarl.europa.eu
goran.farm@europarl.europa.eu
graham.watson@europarl.europa.eu
guido.milana@europarl.europa.eu
gunnar.hokmark@europarl.europa.eu
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu
gyorgy.schopflin@europarl.europa.eu
hannes.swoboda@europarl.europa.eu
hannu.takkula@europarl.europa.eu
hans.vanbaalen@europarl.europa.eu
hans-gert.poettering@europarl.europa.eu
hans-peter.martin@europarl.europa.eu
hans-peter.mayer@europarl.europa.eu
harlem.desir@europarl.europa.eu
heide.ruehle@europarl.europa.eu
heidi.hautala@europarl.europa.eu
heinzk.becker@europarl.europa.eu
helene.flautre@europarl.europa.eu
helga.truepel@europarl.europa.eu
helmut.scholz@europarl.europa.eu
henri.weber@europarl.europa.eu
herbert.dorfmann@europarl.europa.eu
herbert.reul@europarl.europa.eu
hermann.winkler@europarl.europa.eu
holger.krahmer@europarl.europa.eu
hubert.pirker@europarl.europa.eu
hynek.fajmon@europarl.europa.eu
i.mendezdevigo@europarl.europa.eu
ian.hudghton@europarl.europa.eu
ilda.figueiredo@europarl.europa.eu
ildiko.gall-pelcz@europarl.europa.eu
iliana.ivanova@europarl.europa.eu
ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu
indrek.tarand@europarl.europa.eu
ines.ayalasender@europarl.europa.eu
inese.vaidere@europarl.europa.eu
ingeborg.graessle@europarl.europa.eu
ioan.enciu@europarl.europa.eu
ioanmircea.pascu@europarl.europa.eu
ioannis.kasoulides@europarl.europa.eu
ioannis.tsoukalas@europarl.europa.eu
iosif.matula@europarl.europa.eu
iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu
isabella.loevin@europarl.europa.eu
isabelle.durant@europarl.europa.eu
ismail.ertug@europarl.europa.eu
iuliu.winkler@europarl.europa.eu
iva.zanicchi@europarl.europa.eu
ivailo.kalfin@europarl.europa.eu
ivari.padar@europarl.europa.eu
ivars.godmanis@europarl.europa.eu
ivo.belet@europarl.europa.eu
ivo.strejcek@europarl.europa.eu
ivo.vajgl@europarl.europa.eu
izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu
jacek.kurski@europarl.europa.eu
jacek.protasiewicz@europarl.europa.eu
jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu
jacekwladyslaw.wlosowicz@europarl.europa.eu
jacky.henin@europarl.europa.eu
jacqueline.foster@europarl.europa.eu
jaime.mayororeja@europarl.europa.eu
james.elles@europarl.europa.eu
james.nicholson@europarl.europa.eu
jan.albrecht@europarl.europa.eu
jan.brezina@europarl.europa.eu
jan.kozlowski@europarl.europa.eu
jan.olbrycht@europarl.europa.eu
jan.zahradil@europarl.europa.eu
janos.ader@europarl.europa.eu
janusz.wojciechowski@europarl.europa.eu
janusz.zemke@europarl.europa.eu
jaromir.kohlicek@europarl.europa.eu
jaroslav.paska@europarl.europa.eu
jaroslaw.kalinowski@europarl.europa.eu
jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
jean.lambert@europarl.europa.eu
jean-luc.bennahmias@europarl.europa.eu
jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu
jean-luc.melenchon@europarl.europa.eu
jean-marie.cavada@europarl.europa.eu
jean-marie.lepen@europarl.europa.eu
jean-paul.besset@europarl.europa.eu
jean-paul.gauzes@europarl.europa.eu
jean-pierre.audy@europarl.europa.eu
jelko.kacin@europarl.europa.eu
jens.geier@europarl.europa.eu
jens.rohde@europarl.europa.eu
jerzy.buzek@europarl.europa.eu
Jill.evans@europarl.europa.eu
jim.higgins@europarl.europa.eu
jiri.havel@europarl.europa.eu
jiri.mastalka@europarl.europa.eu
jo.leinen@europarl.europa.eu
joachim.zeller@europarl.europa.eu
joanna.senyszyn@europarl.europa.eu
joanna.skrzydlewska@europarl.europa.eu
joao.ferreira@europarl.europa.eu
joerg.leichtfried@europarl.europa.eu
john.attard-montalto@europarl.europa.eu
john.bufton@europarl.europa.eu
johnstuart.agnew@europarl.europa.eu
jolantaemilia.hibner@europarl.europa.eu
jorgo.chatzimarkakis@europarl.europa.eu
jose.bove@europarl.europa.eu
josefa.andresbarea@europarl.europa.eu
joseignacio.salafranca@europarl.europa.eu
josemanuel.fernandes@europarl.europa.eu
josemanuel.garcia-margalloymarfil@europarl.europa.eu
joseph.daul@europarl.europa.eu
jozsef.szajer@europarl.europa.eu
juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu
judith.merkies@europarl.europa.eu
judith.sargentini@europarl.europa.eu
juergen.klute@europarl.europa.eu
julie.girling@europarl.europa.eu
juozas.imbrasas@europarl.europa.eu
jurgen.creutzmann@europarl.europa.eu
justas.paleckis@europarl.europa.eu
jutta.haug@europarl.europa.eu
jutta.steinruck@europarl.europa.eu
kader.arif@europarl.europa.eu
karima.delli@europarl.europa.eu
karin.kadenbach@europarl.europa.eu
karl-heinz.florenz@europarl.europa.eu
kartikatamara.liotard@europarl.europa.eu
katarina.nevedalova@europarl.europa.eu
kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu
kay.swinburne@europarl.europa.eu
keith.taylor@europarl.europa.eu
kerstin.westphal@europarl.europa.eu
kinga.gal@europarl.europa.eu
kinga.goencz@europarl.europa.eu
klaus-heiner.lehne@europarl.europa.eu
knut.fleckenstein@europarl.europa.eu
konrad.szymanski@europarl.europa.eu
konstantinos.poupakis@europarl.europa.eu
krisjanis.karins@europarl.europa.eu
kristian.vigenin@europarl.europa.eu
kristiina.ojuland@europarl.europa.eu
krisztina.morvai@europarl.europa.eu
kriton.arsenis@europarl.europa.eu
krzysztof.lisek@europarl.europa.eu
kurt.lechner@europarl.europa.eu
kyriacos.triantaphyllides@europarl.europa.eu
kyriakos.mavronikolas@europarl.europa.eu
laimaliucija.andrikiene@europarl.europa.eu
lajos.bokros@europarl.europa.eu
lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu
lara.comi@europarl.europa.eu
laszlo.surjan@europarl.europa.eu
laszlo.tokes@europarl.europa.eu
laurence.stassen@europarl.europa.eu
lena.ek@europarl.europa.eu
lena.kolarska-bobinska@europarl.europa.eu
leonardo.domenici@europarl.europa.eu
leonidas.donskis@europarl.europa.eu
liam.aylward@europarl.europa.eu
libor.roucek@europarl.europa.eu
licia.ronzulli@europarl.europa.eu
lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu
liem.hoangngoc@europarl.europa.eu
liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu
linda.mcavan@europarl.europa.eu
livia.jaroka@europarl.europa.eu
lorenzo.fontana@europarl.europa.eu
lothar.bisky@europarl.europa.eu
louis.grech@europarl.europa.eu
louis.michel@europarl.europa.eu
lucas.hartong@europarl.europa.eu
luigi.berlinguer@europarl.europa.eu
luigi.demagistris@europarl.europa.eu
luigiciriaco.demita@europarl.europa.eu
luis.degrandespascual@europarl.europa.eu
luis.yanez@europarl.europa.eu
luismanuel.capoulassantos@europarl.europa.eu
luispaulo.alves@europarl.europa.eu
magdicristiano.allam@europarl.europa.eu
mail@bernd-posselt.de
mairead.mcguinness@europarl.europa.eu
malcolm.harbour@europarl.europa.eu
malgorzata.handzlik@europarl.europa.eu
malika.benarab-attou@europarl.europa.eu
manfred.weber@europarl.europa.eu
mara.bizzotto@europarl.europa.eu
marc.tarabella@europarl.europa.eu
marco.scurria@europarl.europa.eu
marek.siwiec@europarl.europa.eu
marekhenryk.migalski@europarl.europa.eu
marekjozef.grobarczyk@europarl.europa.eu
margrete.auken@europarl.europa.eu
maria.badiaicutchet@europarl.europa.eu
maria.irigoyenperez@europarl.europa.eu
maria.munizdeurquiza@europarl.europa.eu
mariadagraca.carvalho@europarl.europa.eu
mariadoceu.patraoneves@europarl.europa.eu
mariaeleni.koppa@europarl.europa.eu
marian.harkin@europarl.europa.eu
marian-jean.marinescu@europarl.europa.eu
marianne.thyssen@europarl.europa.eu
marie-christine.vergiat@europarl.europa.eu
marielle.desarnez@europarl.europa.eu
marielle.gallo@europarl.europa.eu
marie-therese.sanchez-schmid@europarl.europa.eu
marietje.schaake@europarl.europa.eu
marietta.giannakou@europarl.europa.eu
marije.cornelissen@europarl.europa.eu
marina.yannakoudakis@europarl.europa.eu
marine.lepen@europarl.europa.eu
mario.borghezio@europarl.europa.eu
mario.david@europarl.europa.eu
mario.mauro@europarl.europa.eu
mario.pirillo@europarl.europa.eu
marisa.matias@europarl.europa.eu
marit.paulsen@europarl.europa.eu
marita.ulvskog@europarl.europa.eu
mariya.nedelcheva@europarl.europa.eu
markus.ferber@europarl.europa.eu
markus.pieper@europarl.europa.eu
marta.andreasen@europarl.europa.eu
martin.callanan@europarl.europa.eu
martin.ehrenhauser@europarl.europa.eu
martin.haeusling@europarl.europa.eu
martin.kastler@europarl.europa.eu
martin.schulz@europarl.europa.eu
mary.honeyball@europarl.europa.eu
mathieu.grosch@europarl.europa.eu
matteo.salvini@europarl.europa.eu
matthias.groote@europarl.europa.eu
maurice.ponga@europarl.europa.eu
metin.kazak@europarl.europa.eu
michael.cashman@europarl.europa.eu
michael.cramer@europarl.europa.eu
michael.gahler@europarl.europa.eu
michael.theurer@europarl.europa.eu
michaelhenry.nattrass@europarl.europa.eu
michail.tremopoulos@europarl.europa.eu
michaltomasz.kaminski@europarl.europa.eu
michel.dantin@europarl.europa.eu 
michele.rivasi@europarl.europa.eu
michele.striffler@europarl.europa.eu
miguel.portas@europarl.europa.eu
miguelangel.martinez@europarl.europa.eu
milan.cabrnoch@europarl.europa.eu
milan.zver@europarl.europa.eu
miloslav.ransdorf@europarl.europa.eu
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu
miroslav.ouzky@europarl.europa.eu
miroslaw.piotrowski@europarl.europa.eu
mitro.repo@europarl.europa.eu
monica.macovei@europarl.europa.eu
monika.flasikovabenova@europarl.europa.eu
monika.hohlmeier@europarl.europa.eu
monika.smolkova@europarl.europa.eu
morten.lokkegaard@europarl.europa.eu
morten.messerschmidt@europarl.europa.eu
Nadezhda.Neynsky@europarl.europa.eu
nadja.hirsch@europarl.europa.eu
nathalie.griesbeck@europarl.europa.eu
nessa.childers@europarl.europa.eu
niccolo.rinaldi@europarl.europa.eu
nick.griffin@europarl.europa.eu
nicole.kiil-nielsen@europarl.europa.eu
nicole.kiil-nielsen@europarl.europa.eu
nigel.farage@europarl.europa.eu
niki.tzavela@europarl.europa.eu
nikki.sinclaire@europarl.europa.eu
nikolaos.chountis@europarl.europa.eu
nikolaos.salavrakos@europarl.europa.eu
nirj.deva@europarl.europa.eu
norbert.neuser@europarl.europa.eu
norica.nicolai@europarl.europa.eu
nuno.melo@europarl.europa.eu
nuno.teixeira@europarl.europa.eu
oana.antonescu@europarl.europa.eu
oldrich.vlasak@europarl.europa.eu
ole.christensen@europarl.europa.eu
olga.sehnalova@europarl.europa.eu
olle.ludvigsson@europarl.europa.eu
olle.schmidt@europarl.europa.eu
oreste.rossi@europarl.europa.eu
oriol.junquerasvies@europarl.europa.eu
othmar.karas@europarl.europa.eu
pablo.ariasecheverria@europarl.europa.eu
pablo.zalbabidegain@europarl.europa.eu
paolo.bartolozzi@europarl.europa.eu
paolo.decastro@europarl.europa.eu
pascal.canfin@europarl.europa.eu
patrice.tirolien@europarl.europa.eu
patrick.lehyaric@europarl.europa.eu
patrizia.toia@europarl.europa.eu
patthecope.gallagher@europarl.europa.eu
paul.murphy@europarl.europa.eu
paul.nuttall@europarl.europa.eu
paul.ruebig@europarl.europa.eu
paulo.rangel@europarl.europa.eu
pavel.poc@europarl.europa.eu
pawel.zalewski@europarl.europa.eu
pawelrobert.kowal@europarl.europa.eu
pervenche.beres@europarl.europa.eu
peter.jahr@europarl.europa.eu
peter.liese@europarl.europa.eu
peter.simon@europarl.europa.eu
peter.skinner@europarl.europa.eu
peter.stastny@europarl.europa.eu
peter.vandalen@europarl.europa.eu
petra.kammerevert@europarl.europa.eu
petru.luhan@europarl.europa.eu
philip.bradbourn@europarl.europa.eu
philip.claeys@europarl.europa.eu
philippe.boulland@europarl.europa.eu
philippe.juvin@europarl.europa.eu
philippe.lamberts@europarl.europa.eu
pierantonio.panzeri@europarl.europa.eu
pilar.ayuso@europarl.europa.eu
pilar.delcastillo@europarl.europa.eu
pino.arlacchi@europarl.europa.eu
piotr.borys@europarl.europa.eu
potito.salatto@europarl.europa.eu
proinsias.derossa@europarl.europa.eu
rachida.dati@europarl.europa.eu
radvile.morkunaite-mikuleniene@europarl.europa.eu
rafal.trzaskowski@europarl.europa.eu
raffaele.baldassarre@europarl.europa.eu
raimon.obiolsigerma@europarl.europa.eu
rainer.wieland@europarl.europa.eu
ramon.tremosa@europarl.europa.eu
ramonanicole.manescu@europarl.europa.eu
rares-lucian.niculescu@europarl.europa.eu
raul.romevairueda@europarl.europa.eu
rebecca.harms@europarl.europa.eu
regina.bastos@europarl.europa.eu
reimer.boege@europarl.europa.eu
reinhard.buetikofer@europarl.europa.eu
renate.sommer@europarl.europa.eu
renate.weber@europarl.europa.eu
ria.oomen-ruijten@europarl.europa.eu
ricardo.corteslastra@europarl.europa.eu
richard.falbr@europarl.europa.eu
richard.howitt@europarl.europa.eu
richard.seeber@europarl.europa.eu
richardjames.ashworth@europarl.europa.eu
riikka.manner@europarl.europa.eu
rita.borsellino@europarl.europa.eu
robert.atkins@europarl.europa.eu
robert.dusek@europarl.europa.eu
robert.goebbels@europarl.europa.eu
robert.rochefort@europarl.europa.eu
robert.sturdy@europarl.europa.eu
roberta.angelilli@europarl.europa.eu
roberto.gualtieri@europarl.europa.eu
roberts.zile@europarl.europa.eu
rodi.kratsa-tsagaropoulou@europarl.europa.eu
roger.helmer@europarl.europa.eu
rolandas.paksas@europarl.europa.eu
romana.jordancizelj@europarl.europa.eu
rosa.estaras@europarl.europa.eu
rosario.crocetta@europarl.europa.eu
rovana.plumb@europarl.europa.eu
roza.thun@europarl.europa.eu
rui.tavares@europarl.europa.eu
ryszard.czarnecki@europarl.europa.eu
ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu 
sabine.loesing@europarl.europa.eu
sabine.verheyen@europarl.europa.eu
sabine.wils@europarl.europa.eu
said.elkhadraoui@europarl.europa.eu
sajjad.karim@europarl.europa.eu
salvador.garrigapolledo@europarl.europa.eu
salvatore.caronna@europarl.europa.eu
salvatore.iacolino@europarl.europa.eu
salvatore.tatarella@europarl.europa.eu
sandra.kalniete@europarl.europa.eu
sandrine.belier@europarl.europa.eu
santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu
sarah.ludford@europarl.europa.eu
sari.essayah@europarl.europa.eu
satu.hassi@europarl.europa.eu
sean.kelly@europarl.europa.eu
sebastianvalentin.bodu@europarl.europa.eu
sergej.kozlik@europarl.europa.eu
sergio.berlato@europarl.europa.eu
sergio.cofferati@europarl.europa.eu
sergio.gutierrezprieto@europarl.europa.eu
sergio.silvestris@europarl.europa.eu
sharon.bowles@europarl.europa.eu
sidonia.jedrzejewska@europarl.europa.eu
siiri.oviir@europarl.europa.eu
silvana.koch-mehrin@europarl.europa.eu
silvia.costa@europarl.europa.eu
silviaadriana.ticau@europarl.europa.eu
simon.busuttil@europarl.europa.eu
sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
slavi.binev@europarl.europa.eu
slawomir.nitras@europarl.europa.eu
sonia.alfano@europarl.europa.eu
sophie.auconie@europarl.europa.eu
sophie.intveld@europarl.europa.eu
sorenbo.sondergaard@europarl.europa.eu
spyros.danellis@europarl.europa.eu
stanimir.ilchev@europarl.europa.eu
stavros.lambrinidis-office@europarl.europa.eu
stephane.lefoll@europarl.europa.eu
stephen.hughes@europarl.europa.eu
struan.stevenson@europarl.europa.eu
sven.giegold@europarl.europa.eu
syed.kamall@europarl.europa.eu
sylvana.rapti@europarl.europa.eu
sylvie.goulard@europarl.europa.eu
sylvie.guillaume@europarl.europa.eu 
tadeusz.cymanski@europarl.europa.eu
tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu
takis.hadjigeorgiou@europarl.europa.eu
tamas.deutsch@europarl.europa.eu
tanja.fajon@europarl.europa.eu
tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu
teresa.jimenez-becerril@europarl.europa.eu
teresa.rieramadurell@europarl.europa.eu
theodordumitru.stolojan@europarl.europa.eu
theodoros.skylakakis@europarl.europa.eu
thijs.berman@europarl.europa.eu
thomas.haendel@europarl.europa.eu
thomas.mann@europarl.europa.eu
thomas.ulmer@europarl.europa.eu
timo.soini@europarl.europa.eu
timothy.kirkhope@europarl.europa.eu
tiziano.motti@europarl.europa.eu
toine.manders@europarl.europa.eu
tokia.saifi@europarl.europa.eu
tomasz.poreba@europarl.europa.eu
traian.ungureanu@europarl.europa.eu
trevor.colman@europarl.europa.eu
tudorcorneliu.vadim@europarl.europa.eu
tunne.kelam@europarl.europa.eu
udo.bullmann@europarl.europa.eu
ulrike.lunacek@europarl.europa.eu
ulrike.rodust@europarl.europa.eu
valdemar.tomasevski@europarl.europa.eu
vasilicaviorica.dancila@europarl.europa.eu
veronica.lopefontagne@europarl.europa.eu
veronique.dekeyser@europarl.europa.eu
veronique.mathieu@europarl.europa.eu
vicky.ford@europarl.europa.eu
victor.bostinaru@europarl.europa.eu
viktor.uspaskich@europarl.europa.eu
vilija.blinkeviciute@europarl.europa.eu
vilja.savisaar-toomast@europarl.europa.eu
ville.itala@europarl.europa.eu
vincent.peillon@europarl.europa.eu
vincenzo.iovine@europarl.europa.eu
vital.moreira@europarl.europa.eu
vito.bonsignore@europarl.europa.eu
vittorio.prodi@europarl.europa.eu
vladimir.manka@europarl.europa.eu
vladimir.remek@europarl.europa.eu
vladimir.urutchev@europarl.europa.eu
vladkotodorov.panayotov@europarl.europa.eu
vytautas.landsbergis@europarl.europa.eu
werner.kuhn@europarl.europa.eu
werner.langen@europarl.europa.eu
werner.schulz@europarl.europa.eu
william.dartmouth@europarl.europa.eu
willy.meyer@europarl.europa.eu
wim.vandecamp@europarl.europa.eu
wojciech.olejniczak@europarl.europa.eu
wolf.klinz@europarl.europa.eu
wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu
yannick.jadot@europarl.europa.eu
zbigniew.ziobro@europarl.europa.eu
zigmantas.balcytis@europarl.europa.eu
zita.gurmai@europarl.europa.eu
zoltan.bago@europarl.europa.eu
zuzana.brzobohata@europarl.europa.eu
zuzana.roithova@europarl.europa.eu________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


AŞPA-nin üzvlərinin e-mail-ləri:

robert.walter.mp@parliament.uk
363is@nt52.parliament.bg
a.minashvili@parliament.ge
a.zernovski@sobranie.mk
abrasseur@chd.lu
abrasseur@chd.lu
abrasseur@chd.lu
adrian.nastase@cdep.ro
adrian.nastase@cdep.ro
andres.herkel@riigikogu.ee
andres.herkel@riigikogu.ee
andris.berzins@saeima.lv
andris.berzins@saeima.lv
anette.huebinger@bundestag.de
arcadio.diaz@senado.es
axel.fischer@bundestag.de
bernard.marquet@conseil-national.mc
boriss.cilevics@saeima.lv
boriss.cilevics@saeima.lv
boswellte@parliament.uk
carina.ohlsson@riksdagen.se
cavusoglu@tbmm.gov.tr
cfpace@council.gov.ru
cfpace@council.gov.ru
christoph.straesser@bundestag.de
cinternat@duma.gov.ru
cinternat@duma.gov.ru
darja.lavtizar@dz-rs.si
dick.marty@parl.ch
dick.marty@parl.ch
dvrettos@parliament.gr
dvrettos@parliament.gr
egidijus.vareikis@lrs.lt
egidijus.vareikis@lrs.lt
elsapapademetriou@parliament.gr
elsapapademetriou@parliament.gr
emanuelis.zingeris@lrs.lt
emanuelis.zingeris@lrs.lt
erol.a.cebeci@tbmm.gov.tr
erol.a.cebeci@tbmm.gov.tr
fischerovaj@psp.cz
Francis.agius@gov.mt
Francis.agius@gov.mt
frank.fahey@oireachtas.ie
frank.fahey@oireachtas.ie
frano.matusic@sabor.hr
frano.matusic@sabor.hr
galati_g@camera.it
gcolombier@assemblee-nationale.fr
gebhard.negele@landtag.li
gebhard.negele@landtag.li
geraint.davies.mp@parliament.uk
gisela.wurm@spoe.at
gkandelaki@parliament.ge
Herasymiuk.Olha@rada.gov.ua
hkoc@tbmm.gov.tr
Holovatyi.Serhii@rada.gov.ua
Holovatyi.Serhii@rada.gov.ua
immo.sasi@eduskunta.fi
ingrida.circene@saeima.lv
ingrida.circene@saeima.lv
international@meclis.gov.az
international@meclis.gov.az
international@meclis.gov.az
international@meclis.gov.az
international@meclis.gov.az
international-relations@parliament.cy
j.durrieu@senat.fr
jaakko.laakso@eduskunta.fi
jcmignon@assemblee-nationale.fr
jcmignon@assemblee-nationale.fr
jcmignon@assemblee-nationale.fr
jean-charles.gardetto@conseil-national.mc
jean-charles.gardetto@conseil-national.mc
jean-charles.gardetto@conseil-national.mc
jirsat@senat.cz
jmoscoso@diputado.congreso.es
joachim.hoerster@bundestag.de
joachim.hoerster@bundestag.de
joedebonogrech@gmail.com
karin.hakl@parlament.gv.at
kerstin.lundgren@riksdagen.se
kimmo.sasi@eduskunta.fi
korniych@rada.gov.ua
korniych@rada.gov.ua
ksw@stortinget.no
ksw@stortinget.no
ksw@stortinget.no
kubatav@psp.cz
lc@stortinget.no
lerr@chd.lu
lerr@chd.lu
liljam@althingi.is
marietta.de.pourbaix-lundin@riksdagen.se
marietta.de.pourbaix-lundin@riksdagen.se
marton.braun@parlament.hu
michael.aastrup@ft.dk
michael.aastrup@ft.dk
mike.hancock.mp@parliament.uk
mladen.ivanic@parlament.ba
mogens.jensen@ft.dk
mota.amaral@ar.parlamento.pt
mpriba@andorra.ad
ova@stortinget.no
p.nachbar@senat.fr
P.omtzigt@tweedekamer.nl
p.tsiskarishvili@parliament.ge
p.tsiskarishvili@parliament.ge
pace@cdep.ro
patrick.moriau@lachambre.be
patrick.moriau@lachambre.be
Pavol.kubovic@nrsr.sk
Pavol.kubovic@nrsr.sk
pedro.agramunt@senado.es
pernille.frahm@ft.dk
prescottj@parliament.uk
renate.wohlwend@landtag.li
renate.wohlwend@landtag.li
rigoni_a.@camera.it
robert.walter.mp@parliament.uk
robert.walter.mp@parliament.uk
robert.walter.mp@parliament.uk
robert.walter.mp@parliament.uk
ruzan@parliament.am
sinikka.hurskainen@eduskunta.fi sinikka.hurskainen@eduskunta.fi
sinikka.hurskainen@eduskunta.fi
tadeusz.iwinski@sejm.pl
tcorreia@cds.parlamento.pt
terry.leyden@oireachtas.ie
terry.leyden@oireachtas.ie
verajardim@ps.parlamento.pt
verajardim@ps.parlamento.pt
verajardim@ps.parlamento.pt
viola.voncramon@bundestag.de
virag.kaufer@parlament.hu
vitali_l@camera.it
vitali_l@camera.it
volonte_l@camera.it
volonte_l@camera.it
volonte_l@camera.it
zhivko.todorov@parliament.bg
zhivko.todorov@parliament.bg
zmago.jelincic@dz-rs.si

No comments:

Post a Comment